Jumat, 25 Maret 2011

tugas matematika rekayasa II ke 1TUGAS MATEMATIKA REKAYASA II
NAMA : SARTIKA SARI AGUSTIN
NPM    : 0953010010

LEAST  SQUARE
DATA :

x
y
x . y
1
1.0
1
1
2
3.0
6
4
3
5.0
15
9
4
8.0
32
16
5
12.0
60
25
Σx = 15
Σy = 24
Σx.y = 114
Σx² = 55

Ditanya : Model matematika  y = ax+b ???
Σxy         =  Σx².a  +  Σx.b
Σy           = Σx.a  +   n.b
 
JAWAB :               114         =   55a   +  15b    x1           114        = 55a
                                 24           =   15a   +  5b      x3           24          = 45a
                                                                                             42           = 10a
                                                                                             4.2          = a     
                                                                                                   
   24               =  15 (4.2) + 5
 24 – 63        =  5b
-39           =  5b
-7.8          =  b
 
Jadi model matematikanya  y = 4.2x – 7.8
Tidak ada komentar: